Peer review publications of the Department of Ecology and Environmental Sciences

 20%  Journal is ranked in the upper 20% in WOS categories
* publications in journals listed by WOS or Scopus

2018  | 2017  |  2016  |  2015  2014 2013  |  2012  |  2011  |  2010

 1. Banaš MZeidler M, Duchoslav M, Hošek J. 2010. Growth of alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Ann Bot Fenn. 47: 280–292. *

 2. Klebanová L, Kouřil M, Kostkan V. 2010. Předpoklady osídlení NP Podyjí – Thaytal bobrem evropským. Příroda, Praha. 27: 169–179.

 3. Kostkan V, John F. 2010. Distribution and ecological functions of European Beaver in the catchment area of the Morava River, management measures for the species in the area of study. In: Machar I, ed. Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). p. 131–145. Olomouc: UP Olomouc (Recenzovaný sborník).

 4. Kostkan V, Laciná J, Mazalová M, Hekera P, Voženílek V, Heisig J. 2010. Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 – 2010. Sborník LOGI 20010, Pardubice, 2010. V tisku. (Recenzovaný sborník).

 5. Heroldová M, Pejčoch M, Bryja J, Jánová E, Suchomel J, Tkadlec E. 2010. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. Vector-Borne and Zoonotic Diseases (Vector-Borne Zoonotic Dis.) 10(6): 599–603. *

 6. Heroldova M, Cizmar D, Tkadlec E. 2010. Predicting rodent impact in crop fields by near-infrared reflectance spectroscopy analysis of their diet preference. Crop Protection 29(7): 773–776. *

 7. Holuša J, Kuras T. 2010. Diurnal behaviour of Cephalcia lariciphila (Hymenoptera: Pamphiliidae): relation to climatic factors and significance for monitoring. Eur J Forest Res. 129: 243–248. *

 8. Jacob J, Tkadlec E. 2010. Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In: Singleton G, Belmain S, Brown P, Hardy B, editors. Rodent outbreaks: Ecology and impacts. Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute. p. 207–223.

 9. John F, Baker SKostkan V. 2010. Habitat selection of an expanding beaver (Castor fiber) population in central and upper Morava River basin. Eur J Wildl Res. 56(4): 663–671. *

 10. Kuras TMazalová M. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Suchá Dora a jejího okolí (Oderské vrchy). Acta Mus Beskid. 2: 117–137.

 11. Kuras T, Sitek J, Dandová J. 2010. Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Svinec a návrh managementu území. Acta Mus Beskid. 2: 139–156.

 12. Martínková N, Bačkor P, Bartonička T, Blažková P, Červený J, Falteisek L, Gaisler J, Hanzal V, Horáček D, Hubálek Z, Kabelková H, Kolařík M, Korytár L, Kubátová A, Lhotská B, Lhotský R, Lučan RK, Májek O, Matějů J, Řehák Z, Šafář J, Tájek P, Tkadlec E, Uhrin U, Wagner J, Weinfurtová D, Zima J, Zukal J, Horáček I. 2010. Increasing Incidence of Geomyces destructans Fungus in Bats from the Czech Republic and Slovakia. Plos One. 5(11): e13853. Published 05 Nov 2010. *

 13. Mazalová MHekera PJavůrek P, Laciná J, Kostkan V, Heisig J, Voženílek V. 2010. Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Waste Forum 2010(3): 112–116.

 14. Mazalová M, Smetana V, Kuras T. 2010. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus spp.) podhorských luk a pastvin v okolí Nových Losin (Hrubý Jeseník). Čas Slez Muz Opava (A). 59: 203–208.

 15. Mikula J, Laška V, Šarapatka B, Tufová J, Tuf IH. 2010. Soil invertebrates in conventionally and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 85–89.

 16. Slezák V, Hora P, Tuf IH. 2010. Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna – preliminary results. Acta Soc. Zool. Bohem. 74: 129–133.

 17. Smolová J, Zeidler MGerža M. 2010. Výskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Příroda, Praha. 27: 193–204.

 18. Sobek A Jr, Tkadlec E, Hladíková B, Sobek A. 2010. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients? Human Reproduction 25(1):127–132.*

 19. Spitzer L, Konvička O, Tropek R, Roháčová M, Tuf IH, Nedvěd O. 2010. Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 59: 217–232.
   
 20. Šarapatka B, Tuf IH. 2010. Půda jako oživený subsystém. In: Šarapatka, B. a kol.: Agroekologie, východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc: 161–178.

 21. Tkadlec E, Zejda J, Heroldová M, Obdržálková D, Zapletal M. 2010. Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního [Monitoring and forecast of population density in the common vole]. Rostlinolékař. (5): 15–17.

 22. Tropek R, Kadlec T, Karešová P, Spitzer L, Kočárek P, Malenovský P, Baňař P, Tuf IH, Hejda M, Konvička M. 2010. Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. J Appl Ecol. 47: 139–147. *

 23. Tuf IH, Kostkan V. (eds.) 2010. Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management, Sborník abstraktů z II. konference ochrany přírody ČR uspořádané 14.–17. září 2010 v Olomouci. Tribun EU, Brno, 92 pp.

 24. Tuf IHKostkan V. (eds.) 2010. Výzkum v ochraně přírody, Sborník z I. konference ochrany přírody v ČR. Příroda, 27: 1–204.

 25. Tyralík FKuras T. 2010. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carp Occ. 1: 38–50.

 26. Zeidler MBanaš M, Duchoslav M, Lešková M. 2010. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda, Praha. 27: 39–52.

 27. Zeidler MBanaš M. 2010. Jalovec obecný nízký, současný stav a perspektivy v Hrubém Jeseníku. Ochrana přírody 65(4): 14–17.