Projekt

Úvod

Projekt sleduje pomocí studia distribuce, abundance a prevalence třech skupin relativně přehlížených, klíšťaty přenosných patogenů, (a sice zástupců rodů Rickettsia, Anaplasma a Babesia) dva hlavní cíle. Prvním z nich je prostřednictvím modelování v prostředí GIS vytvořit české mapy rizik pro výše zmíněné skupiny patogenních agens. Druhým cílem je tvorba veřejně přístupné aplikace pro možnost následných analýz rozšíření a početnosti různých studovaných patogenů. K dosažení těchto cílů projekt využívá komplexní přístup, včetně studia evolučních vztahů jednotlivých získaných izolátů a jejich taxonomie. Nezbytnou součástí projektu je příprava rychlé, specifické, citlivé a spolehlivé kvantitativní diagnostické metodiky. V projektu bude objasněna také biodiverzita studovaných skupin ve vztahu k ČR. Získané výsledky poslouží jako platforma pro další studium klíšťaty přenosných patogenů, včetně dosud opomíjených skupin. Metodicky projekt využívá výhod komplementárních dovedností dvou spolupracujících týmů.

Cíle projektu

Zavést a ověřit diagnostiku pomíjených, klíšťaty přenosných agens – rickettsií, anaplasem a babesií.

Období

2016–2020