Podklady k výuce

Analýza dat v programu R-EKO a RSTAT (J. Šipoš): ppt

Bioindikace: nekrobiontní hmyz a jeho využití v kriminalistice (P. Kočárek): ppt

                        polní plevele a jejich bioindikační vlastnosti (Š. Cimalová): ppt

                        využití vážek jako (environmentálních) indikátorů (A. Dolný): ppt

Biotopy České republiky (M. Zeidler & M. Banaš): 1, 2, 3, 4, 5

Cykly živin v terestrických ekosystémech (J. Mládek): ppt

Ekologie horských ekosystémů (M. Banaš, T. Kuras, M. Zeidler): úvod, abiotické faktory, adaptace rostlin, vybraná společenstva 1 [Učební text - zde]

Ekologie mořský ekosystémů (Z. Ďuriš): ppt

Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (J. Mládek): ppt

Funkční přístup ke studiu vegetace (J. Mládek): ppt

Chráněná území Slezska a severní Moravy (V. Dvořák & M. Dančák): ppt

Terestrické ekosystémy (T. Kuras, M. Mazalová & M. Zeidler): úvod, pouště, savana, grasslands, opadavé lesy, temperátní les, tropické lesy, tajga, tundra, rašeliniště

Tropické ekosystémy a ekologické koncepty: M. Dančák, A. Dolný, P. Drozd, T. Kuras, P. Kočárek, I.H. Tuf

Struktura a vývoj ekosystémů (T. Kuras): ppt

Vodní ekosystémy (M. Rulík): Pevniské vody - tekoucí, stojaté, mokřady; Mořské vody - volné moře, estuária, kelpy a mořské trávy, kamenité pobřeží, písčité pobřeží, slaniska a mangaly