O projektu

Výuka studijních oborů zaměřených na obecnou ekologii, ochranu přírody a ochranu životního prostředí již v současné době zahrnuje velkou škálu různých kurzů i probíraných témat. Ne všem však byla až dosud věnována dostatečná pozornost a s řadou zajímavých a důležitých témat se posluchači neseznámili vůbec. Řada témat byla také roztříštěna do dílčích kurzů, čímž studenti přicházeli o ucelený pohled na danou problematiku. Díky realizovanému projektu jsou však zaváděny nové výukové kurzy, řada stávajících kurzů je inovována dle aktuálních poznatků a potřeb, v rámci meziuniverzitní spolupráce jsou některé stávající kurzy komplementárně převáděny a zpřístupněny studentům partnerských pracovišť. Velkým přínosem pro studenty je také zavedení pěti nových, atraktivních zahraničních exkurzí, které jsou součástí sdílené výuky obou univerzit. Finanční podpora projektu dále umožňuje studentům i akademickým pracovníkům realizovat stáže jak v tuzemských tak i v zahraničních vědeckých pracovištích a účastnit se odborných konferencí. V současnosti je rovněž modernizováno technické zázemí pracovišť, pořizuje se vybavení nezbytné pro moderní výuku i výzkum v laboratoři i v terénu. Fakticky bude do projektu zapojeno min. 350 studentů (200 UPOL, 150 OSU), 19 lektorů Univerzity Palackého a 11 lektorů Ostravské univerzity.