Realizační tým

Hlavní řešitel projektu – RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., tomas.kuras@upol.cz, tel.: 58563 4568

Věcný manažer (Ol.) – Mgr. Monika Mazalová, mazalka.m@seznam.cz, tel.: 58563 4581

Finanční manažer (Ol.) – Mgr. Tereza Vacková, tereza.vackova@upol.cz, tel.: 58563 1440

Koordinátor (Ol.) – Petra Zachovalová, petra.zachovalova@upol.cz, tel.: 58563 4551

 

Věcný manažer (Os.) – RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., petr.kocarek@osu.cz, tel.: 55346 2317

Koordinátor (Os.) – Petra Greplová, petra.greplova@osu.cz, tel.: 55346 2312

Finanční manažer (Os.) –