vitezslav.plasek@osu.cz, tel.: 55346 2328

Výuka v rámci projektu

  • Velkoplošná chráněná území (spoluúčast)
  • Bioindikace (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z biologie 2 (spoluúčast)
  • Výběrové přednášky z biologie 1 (garant)
  • Výběrové přednášky z biologie 2 (garant)

Výzkum

  • Studium mechorostů se zaměřením na epifytické druhy rodu Orthotrichum z celého světa včetně jejich bioindikačních vlastností