vencis.dvorak@seznam.cz, tel.: 58563 4819

Výuka v rámci projektu

  • Chráněná území Slezska a severní Moravy (spoluúčast)

Výzkum

  •  rod Thesium v Evropě: fylogeografie (Th. alpinum), populační dynamika (Th. dollineri)
  •  floristika (Morava)