tomas.kuras@upol.cz, tel.: 58563 4568

Výuka v rámci projektu

  • Ekologie horských ekosystémů (garant)
  • Struktura a vývoj ekosystémů (garant)
  • Terestrické ekosystémy (garant)
  • Cvičení z ekologie v terénu (spoluúčast)
  • Tropické ekosystémy a ekologické koncepty (spoluúčast)
  • Tropická exkurze (spoluúčast)
  • Exkurze k ochraně životního prostředí (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie a ochrana bezobratlých
  • Fauna motýlů (Lepidoptera) České republiky
  • Doplnit!