sarka.cimalova@osu.cz, tel.: 55346 2325

Výuka v rámci projektu

  • Velkoplošná chráněná území (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z biologie 3 (garant)
  • Terénní cvičení z biologie 2 (spoluúčast)
  • Základní kurz mořské biologie (spoluúčast)
  • Bioindikace (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie vegetace - analýzy faktorů ovlivňujících strukturu a skladbu rostlinných společenstev
  • Biodiverzita antropogenních biotopů