petr.kocarek@osu.cz, tel.: 55346 2317

Výuka v rámci projektu

  • Velkoplošná chráněná území (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z biologie 2 (spoluúčast)
  • Bioindikace (spoluúčast)
  • Tropické ekosystémy a ekologické koncepty (spoluúčast)
  • Výběrové přednášky z biologie 1 (garant)
  • Výběrové přednášky z biologie 2 (garant)

Výzkum

  • Biologie a ekologie rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera)
  • Bioakustika bezobratlých
  • Taxonomie a fylogeneze škvorů (Dermaptera)