miroslav.zeidler@upol.cz, tel.: 58563 4564

Výuka v rámci projektu

  • Biotopy ČR (garant)
  • Kurz zimní ekologie (garant)
  • Cvičení z ekologie v terénu (spoluúčast)
  • Ekologie horských ekosystémů (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z horských ekosystémů (spoluúčast)
  • Terestrické ekosystémy (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie rostlinných společenstev horských ekosystémů
  • Vlivy globálních klimatických změn na horské ekosystémy…doplnit, upravit!