martin.rulik@upol.cz, tel.: 58563 4569

Výuka v rámci projektu

  • Vodní ekosystémy (garant)
  • Základní kurz mořské biologie (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie tekoucích vod
  • Mikrobiální ekologie vod
  • Biogeochemický cyklus organického uhlíku ve vodách
  • Mikrobiální biofilmy v přírodním prostředí