monika.mazalova@upol.cz, mazalka.m@seznam.cz, tel.: 58563 4581

Výuka v rámci projektu

  • Ochrana přírody (garant)
  • Exkurze k ochraně životního prostředí (garant)
  • Terestrické ekosystémy (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie a konzervační biologie bezobratlých
  • Vlivy zemědělského managementu na biodiverzitu bezobratlých
  • Ekologie a faunistika čmeláků (Bombus spp.)