marek.banas@upol.cz, tel.: 58563 4554

Výuka v rámci projektu

  • Terénní cvičení z horských ekosystémů (garant)
  • Biotopy ČR (spoluúčast)
  • Ekologie horských ekosystémů (spoluúčast)
  • Kurz zimní ekologie (spoluúčast)

Výzkum

  • Ekologie horských ekosystémů, vlivy globálních klimatických změn na horské ekosystémy
  • Vlivy turismu na biotu
  • Management chráněných území