• je zaměřen na vegetační dynamiku (sukcesí) a její aplikace v ekologické obnově (ecological restoration) např. těžbou narušených míst.
  • Působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (vedoucí katedry botaniky, výuka kurzů Ekologie rostlin a Ekologie obnovy) a na Botanickém ústavu AVČR, externě přednáší na PřF UP
  • Autor přibližně 200 článků na nejrůznější témata v ekologii rostlin, včetně mezinárodních vědeckých periodik, monografií, knih i článků ve vědecky populárních časopisech, recentně publikace v Trends in Ecology and Evolution (Prach a Walker 2011)
  • v rámci projektu přednáší kurz Ekologie obnovy