katerina.malachova@osu.cz, tel.: 55346 2315

Výuka v rámci projektu

  • Toxikologie a genotoxikologie (garant)

Výzkum

  • Hodnocení antimikrobních účinků látek
    • Hodnocení antioxidačních a antimutagenních účinků látek
    • Detekce mutagenity čistých látek a jejich směsí ve vzorcích z různých složek prostředí krátkodobými screeningovými testy
    • Detekce toxicity biologickými testy na indikátorových organismech z různých trofických úrovní
    • Biodegradace vybraných látek a jejich směsí pomocí ligninolytických hub