jan.sevcik@osu.cz, tel.: 55346 2383

Výuka v rámci projektu

  • Velkoplošná chráněná území (spoluúčast)
  • Terénní cvičení z biologie 2 (spoluúčast)
  • Bioindikace (spoluúčast)

Výzkum

  • Fylogeneze, taxonomie, ekologie a zoogeografie mykofágních dvoukřídlých (Diptera) v Palearktické a Orientální oblasti