• Vystudoval systematickou biologii a ekologii na PřF UK v Praze
  • v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabývá problematikou biodiverzity a teoretickými i praktickými otázkami péče o přírodu a krajinu; v současnosti působí jako poradce ředitele AOPK ČR  
  • přednáší ochranářskou biologii na PřF UK v Praze, na PřF UP v Olomouci a OU v Ostravě a na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze pak ochranu biodiverzity
  • v současnosti předsedá Stálému výboru Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, je předsedou Českého nadačního fondu pro vydru
  • v letech 2001–2003 působil jako předseda vědeckého panelu Úmluvy o biologické rozmanitosti (SBSTTA-CBD)
  • v rámci projektu přednáší zmiňovaný kurz Ochrana diverzity