jan.mladek@upol.cz, tel.: 58563 4819

Výuka v rámci projektu

  • Cykly živin v terestrických ekosystémech (garant)
  • Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (garant)
  • Funkční přístup ke studiu vegetace (garant)
  • Cvičení z ekologie v terénu (spoluúčast)

Výzkum

  • Interakce vegetace a herbivorů
  • Vliv managementu na trvalé travní porosty
  • Funkční charakteristiky vegetace