• zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií
  • přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a externě kromě Olomouce také na PřF JČU v Českých Budějovicích
  • spoluautor knih "Jak se dělá evoluce", "Úvod do současné ekologie" 
    a "Biologie krajiny - biotopy české republiky", a editorem knihy "Scaling Biodiversity", vydané nakladatelstvím Cambridge University Press.
  • předseda výboru České společnosti pro ekologii a editor časopisu Ecology Letters
  • v rámci projektu přednáší kurz Makroekologie a biodiverzita