ales.dolny@osu.cz, tel.: 55346 2314

Výuka v rámci projektu

  • Velkoplošná chráněná území (garant)
  • Terénní cvičení z biologie 2 (garant)
  • Bioindikace (garant)
  • Tropické ekosystémy a ekologické koncepty (spoluúčast)
  • Ochrana přírody (garant)

Výzkum

  • Ekologie, ochrana a biologie vážek
  • Ekologie společenstev brouků
  • Biodiverzita a význam antropogenních biotopů
  • Vývoj entomofauny na důlních biotopech v podmínkách primární a alogenní sukcese