Hlavní řešitel projektu:           

 RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
 Katedra ekologie a životního prostředí
 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 Třída Svobody 26, 771 46 Olomouc
 e-mail: tomas.kuras@upol.cz, tel.: 585 63 4568, mob.: 776 154 402

 Věcný manažer pro OU:      

RNDr. Petr Kočárek, Ph.D. 
 Katedra biologie a ekologie
 Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity
 Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
  e-mail: petr.kocarek@osu.cz, tel.: 597 09 2317, mob.: 776 283 540