Uplatnění a konkurenceschopnost absolventů vysokoškolského studia by měla být ve středu zájmu pracovišť garantujících studijní obory. Jinak tomu není ani u ekologických a biologických oborů, kde neustálý přísun nových poznatků, teorií a názorů klade nároky na průběžnou inovaci a modernizaci výuky, stejně jako na kvalitu a odbornost pedagogů. Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP proto v současné době realizuje projekt “Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů Univerzity Palackého a Ostravské univerzity” (zkráceně EkOlOs). Partnery tohoto projektu jsou Katedra botaniky PřF UP a především Katedra biologie a ekologie Ostravské univerzity. Cílem celého projektu je zvýšit vzdělanost a rozšířit dovednosti studentů ekologických oborů PřF UP i PřF OU, čímž vzroste pravděpodobnost jejich budoucího uplatnění v praxi a posílí se jejich pozice na trhu práce. Součástí projektu je také zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků a navázání užší spolupráce všech zainteresovaných pracovišť.