Dopad klimatických změn na horské ekosystémy

Skupina pro výzkum dopadu klimatických a dalších antropogenních změn na horské ekosystémy experimentálně studuje nejen manipulativní změny v klimatických či nutričních faktorech na horská rostlinná společenstva, ale pozornost je  věnována také regenerací těchto společenstev po experimentálních disturbancích, které vznikají v souvislosti s lyžováním nebo vyšší intenzitou turismu.

 

Petrovy kameny v Jeseníkách, výzkumný systém pro studium horských ekosystémů

Petrovy kameny v Jeseníkách, dlouhodobé výzkumné území pro studium horských ekosystémů