Ekologie a konzervační biologie bezobratlých

Skupina studující ekologii a konzervační biologii bezobratlých se zpočátku orientovala na populační ekologii jednotlivých ohrožených druhů motýlů a ekologii společenstev půdních bezobratlých. Dnes se výzkum orientuje na modelování rizika ohrožení vybraných herbivorních hmyzích taxonů (zejména brouci a blanokřídlí) s ohledem na jejich životní znaky a fragmentaci krajiny. Stranou nezůstávají ani praktické problémy, jako je např. vliv sjezdovek na společenstva bezobratlých řešený v Jeseníkách, dopady agroenvironmentálních opatření v zemědělské krajině či vlivy lesního managementu na společenstva bezobratlých.