Základy práce s PC (Zpracování dat)

Zkratka podle STAGu: EKO/ZPPC, MRS/PPC
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zápočet
Vyučující:

Ing. Marek Bednář

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Předmět má seznámit studenta s pokročilejšími možnostmi práce s textovým editorem (MS Word), tabulkovým procesorem (MS Excel) a okrajově i využitím MS Access pro zpracování dat. 

Obsah:

WINWORD - zpracování dlouhých dokumentů.
EXCEL -   vkládání dat, formátování, 
adresování, operace, funkce, grafy, trendy grafu, křížové tabulky, hledání řešení, podmíněné formátování, anlytické nástroje a základní statistika.
ACCESS - filtry a dotazy

www: http://ekologie.upol.cz/ppad/

Požadavky na studenta:

Zápočtový test.

Literatura:

Bednář M. 2012. Základy práce s PC. Zpracování dat. Výukový manuál. UP Olomouc.
Bříza V. 2007. Excel 2007 podrobný průvodce. Grada Publishing.
Carnegie Mellon University. Probability & Statistics. Free Online Course. http://oli.cmu.edu/courses/free-open/statistics-course-details/
Dixon, H. 2007. Excel 2007: Beyond the Manual. Springer-Verlag. New York.
Pecinovský J. 2007. Office 2007 – podrobný průvodce.
Pecinovský J. 2009. Word 2007 pro pokročilé. Grada Publishing.
Pírková K. 2007. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská příručka. Computer Press.
Schels, I. 2008. Excel 2007: vzorce a funkce. Grada Publishing.
Voglová, B. 2004. Excel a Access: efektivní zpracování dat na počítači. Grada Publishing.

 

 

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login