Zneč. půd, degradace, ochrana půd. fondu

Zkratka podle STAGu: EKO / ZPOPF
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  35
Zakončení:
Vyučující:

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Stručný obsah: úvod do disciplíny, základní pojmy a vybrané kapitoly z Pedologie související s danou problematikou, kvalita půdy, základní typy degradace půdy, acidifikace a alkalizace půd, zasolení půdy, intoxikace půd potenciálně rizikovými prvky, intoxikace půd organickými rizikovými látkami, další typy kontaminace a degradace půd, monitoring cizorodých látek v půdách, využití geografických informačních systémů v monitoringu půd, přístupy ke zlepšení a obnově kvality půdy, ochrana půdního fondu a upravující zákony, bonitace půd.

Literatura:

Šarapatka, B. (2014). Pedologie a ochrana půdy. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
Šarapatka, B., Dlapa, P., Bedrna, Z. Kvalita a degradace půd.. VUP Olomouc, 249 pp., 2002.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login