Životní historie

Zkratka podle STAGu: EKO/ZHIO
Semestr: Letní
Počet hodin výuky:  2 h/týden
Zakončení: Zk
Vyučující:

Emil Tkadlec

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů: Není stanoven

Cíle předmětu (anotace):

Cílem kurzu seznámit studenty ekologie se základy teorie životních historií prostřednictvím vybraných okruhů otázek. Součástí kurzu je také praktické zvládnutí maticových modelů a analýza sensitivity.

Obsah:

Evoluce přírodním výběrem, skupinový výběr, biotické adaptace, evidence pro evoluci, transformismus. Adaptace, omezení, adaptacionismus. Fenotypová plasticita, kontinuální proměnlivost znaků, příčiny. Fenotypová a genotypová hodnota, průměrný efekt alel, plemenná hodnota, aditivní genetická proměnlivost. Heritabilita a metody stanovení. Trade-off a optimizace. Náklady na reprodukci, reziduální reprodukční hodnota. Lackova hypotéza nejproduktivnější počtu vajec. Věk při první reprodukci. Reprodukční strategie a úsilí. Semelparie a iteroparie, Coleův paradox. Proměnlivost poměru pohlaví, Fisherův princip, Kolmanova a Vernerova představa. Modely Triverse-Willarda, LMC, LRC, LRE. Evoluce stárnutí (senescence). Demografie a maticové modely, sensitivita, elasticita.

Požadavky na studenta:

Zkouška: dobrý přehled vybrané teorie

Literatura:

Tkadlec E. 2013. Populační ekologie: struktura, růst a dynamika populací. 2. vydání. Olomouc: Univerzita paleckého v Olomouci. 414 s.
Krebs JR, Davies NB. 1993. An Introduction to Behavioural Ecology. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 420 s.
Ridley, M. 1993. Evolution. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 670 s.
Charnov EL. 1993. Life History Invariants. Oxford: Oxford Univ. Press. 167 s.
Caswell H. 2001. Matrix population models.. Sunderland (MA): Sinauer Associates, Inc. Publisher.
Stearns SC. 1992. The Evolution of Life Histories.. Oxford: Oxford University Press.
Roff DA. 1992. The evolution of life histories. Theory and analysis.. New York: Chapman & Hall.
Charnov EL. 1982. The Theory of Sexual Allocation.. Princeton: Princeton University Press.
Bulmer M. 1994. Theoretical evolutionary ecology.. Sunderland (MA): Sinauer Associates.