Základy chemie

Zkratka podle STAGu: EKO/ZACH
Semestr: Zimní
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: Písemná zkouška
Vyučující:

Petr Hekera

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: 90

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základů chemie, vlastností látek, základních chemických výpočtů a jejich praktické aplikace.

Obsah:

Chemická vazba. Slabé vazebné interakce. Vlastnosti látek - magnetické vlastnosti látek, elektrické vlastnosti látek, optické vlastnosti látek, spektroskopické vlastnosti látek. Skupenské stavy látek - skupenství pevné, skupenství kapalné, skupenství plynné. Fázové rovnováhy - soustava kapalina-plyn, soustava dvou kapalin, extrakce, adsorpce. Roztoky, rozpouštění a rozpustnost. Roztoky obsahující ionty; acidobazické rovnováhy; oxidačně-redukční rovnováhy. Koloidní roztoky. Termodynamika, reakční kinetika, katalýza. Makrobiogenní prvky. Názvosloví anorganických sloučenin, výpočty pro přípravů roztoků o přesné koncentraci.

Požadavky na studenta:

Znalost a dobrá orientace v přednášených tématech, základní chemické názvosloví a výpočty

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login