Využití GIS v ekologii krajiny

Zkratka podle STAGu: EKO/GEK
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  1+2
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Ing. Marek Bednář

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů: 20

Cíle předmětu (anotace):

Předmět navazuje na předmět Geografické informační systémy. Rozšiřuje poznatky studentů o znalosti práce s rastrem v prostředí ArcGIS. Obsahem výuky tematika vztahující se k rastrovým operacím - výškové modely, krajinné metriky, DPZ, klasifikace obrazových dat, modelování (zejména v oblasti pedologie), statistické modelování. Student se naučí zpracovávat rastrová data, provádět nejrůznější rastrové analýzy doprovozené mapovými výstupy.

 

Požadavky na studenta:

zkouška (teoretická + praktická část)

Literatura:

  • Doporučená: Hlásny, T. Geografické informačné systémy priestorové analýzy. Poniky, 2007. 
  • Doporučená: Tuček, J. Geografické informační systémy : principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-091-X. 
  • Doporučená: Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. GPS Theory and Practice. Springer, 2004. 
  • Doporučená: Kennedy, M. Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach. New Jearsey, 2009. ISBN 976-0-470-37817-3.
  • manuály ArcGIS - přírůčka Spatial Analyst, Geostatistical Analyst

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login