Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí

Zkratka podle STAGu: ZOO/UPZZ
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hod týdně
Zakončení: kolokvium
Vyučující:

dr. Veselý, doc. Rulík, dr. Kuras, dr. Tufdr. Uvírová

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů: 15

Cíle předmětu (anotace):

Praktické seznámení s použitím determinačních klíčů, nácvik determinace základních skupin bezobratlých a obratlovců na úroveň řádů, čeledí, rodů a druhů. 

Požadavky na studenta:

100% aktivníúčast na cvičeních

 

Materiály

Úvod (Tuf) pdf

TERESTRIČTÍ BEZOBRATLÍ (Veselý, Tuf) pdf

 • Suchozemští stejnonožci (Tuf) pdf
 • Hexapoda (Veselý, Tuf) pdf
 • Brouci (Veselý) pdf
 • Škvoři (Tuf) pdf

VODNÍ BEZOBRATLÍ (Rulík) pdf

 • Korýši (Rulík) pdf
 • Hmyz (Rulík) pdf
 • Brouci (Rulík) pdf
 • Dvoukřídlí (Rulík) pdf
 • Jepice (Rulík) pdf
 • Ploštice (Rulík) pdf
 • Vážky (Rulík) pdf
 • Pošvatky (Rulík) pdf
 • Chrostíci (Rulík) pdf