Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci

Zkratka podle STAGu: EKO/UPZO, EKO/UPRZO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2 hod/týden
Zakončení: Kolokvium
Vyučující:

Mgr. Jan Losík, Ph.D., Mgr. Zdeněk Mačát, RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., Mgr. Miroslav Kutal

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Studenti se seznámí s hlavními určovacími znaky jednotlivých skupin obratlovců. Vyzkoušejí si práci s určovacím klíčem,  vybrané skupiny budou prezentovány i v rámci terénních výjezdů.