Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů

Zkratka podle STAGu: EKO/THOEK
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  3 dny
Zakončení: kolokvium ve formě seminární práce (výsledky z terénního kurzu)
Vyučující:

Marek Banaš

Miroslav Zeidler

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: cca 20

Cíle předmětu (anotace):

Praktické terénní cvičení sestává z několika tématických okruhů:
(a) seznámeni s vybranými problémy ekologie horských ekosystémů v terénu
(b) praktická demonstrace významných přírodních fenoménů a základních
typů společenstev
(c) problematika ochrany genofondu, biodiverzity horských ekosystémů a
vysvětlení aktuálních problémů managementu horského chráněného území
(d) zpracování závěrečných studentských seminárních prací dle témat řešených v rámci cvičení

Požadavky na studenta:

Kurz bude zakončen předložením seminární práce studenta s vybranými výsledky terénního cvičení

Literatura:

• Dykyjová D. Metody studia ekosystémů. Academia Praha, 1989.
• Ellenberg H. Vegetation Ecology of Central Europe. Fourth edition. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
• Henderson P.A. Practical Methods in Ecology. Blackwell, 2003. 
• Hendry GAF et Grime JP eds. Methods in Comparative Plant Ecology. A Laboratory Manual. Chapman & Hall (Kluwer), 1993. 
• Jeník J. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Teorie anemo-orografických ekosystémů. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1961.
• Körner C. Alpine plant life. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003. 
• Losos et al. Ekologie živočichů. SPN, Praha, 1984.
• Opera Corcontica. Sborník krkonošských prací.
Sborníky od r. 1994 (nekompletně i starší) do současnosti jsou k dispozici u vyučujících kursu. Lze vyhledávat obsahy jednotlivých ročníků i dle klíčových slov na adrese: http://opera.krnap.cz
• Vlasák P. Ekologie savců. Academia, Praha, 1986.
• Wielgolaski F. E. Ecosystems of the World 3. Polar and Alpine Tundra. Elsevier, Amsterdam, 1997.