Terestrické biomy

Zkratka podle STAGu: EKO/TEEK
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Miroslav Zeidler, Tomáš Kuras, Monika Mazalová

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů: není stanoven

Obsah:

Kurz je zaměřen na systematický přehled suchozemských biomů. Cílem je seznámit posluchače se základními biomy formou teoretického výkladu o jejich determinantách, struktuře, funkčním propojením jejich složek, vývoji a jejich vzájemné porovnání. Představejy budou biomy tropického (tj. tropické deštné lesy, savany, pouště), temperátního (opadavé lesy mírného pásma, stepi, středozemní tvrdolisté lesy) a boreálního pásma (tajga, tundra, arktická pustina) a příslušné azonální ekosystémy. 

Předpokladem jsou znalosti v rozsahu obecně zaměřených přednášek ekologie rostlin a živočichů, fytogeografie a ekologie společenstev.

 

Požadavky na studenta:

Znalost a dobra orientace v problematice terestrických biomů.

Literatura:

Begon M., Towsend C.R., Harper J.L. 2004: Ecology: From individuals, to ecosystems, 5th ed., Blackwel Science, Oxford.
Castri F.Di. (ed.), 1981: Mediterranean Type Shrublands. Series: Ecosystems of the World 12B. Elsevier, Netherlands.
Coupland R.T., (ed.), 1992: Natural Grasslands: Introduction and Western Hemisphere. Series: Ecosystems of the World 8A. Elsevier, Netherlands.
Coupland R.T., (ed.), 1993: Natural Grasslands: Eastern Hemisphere and Resumé. Series: Ecosystems of the World 8B. Elsevier, Netherlands.
Evenari M. (ed.), 1985: Hot Deserts and Arid Shrublands. Series: Ecosystems of the World 12A. Elsevier, Netherlands.
Evenari M. (ed.), 1986: Hot Deserts and Arid Shrublands. Series: Ecosystems of the World 12B. Elsevier, Netherlands.
Gore A. (ed.), 1983: Mires: Swamp, Bog, Fen and Moor: General Studies. Series 4A. Elsevier, Netherlands.
Rohrig E., Ulrich B. (eds.), 1992: Temperate Deciduous Forests. Series: Ecosystems of the World 7. Elsevier, Netherlands.
Smith R.L., 1992:  Elements of Ecology, 3rd ed., HarperCollins Publisher, New York.
Van der Maarel E. (ed.), 1993: Dry Coastal Ecosystems: Polar Regions and Europe. Series: Ecosystems of the World 2A. Elsevier, Netherlands.
Wielgolaski F.E. (ed.), 1997: Polar and Alpine Tundra. Series: Ecosystems of the World 3. Elsevier, Netherlands.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login