Systém strunatců

Zkratka podle STAGu: EKO/SS
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2+2 (učí se blokově)
Zakončení: zápočet a zkouška
Vyučující:
Počet kreditů: 7
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu Systém strunatců je seznámit studenty se základním systémem strunatců (obratlovců) ve světle nejnovějších poznatků paleontologie, fylogenetické taxonomie, molekulární systematiky apod., jakož i s druhovou rozmanitostí(diverzitou) jednotlivých skupin (tříd, řádů, čeledí) obratlovců (strunatců) v kontextu jejich biologie, ekologie a biogeografických zákonitostí s důrazem na evropskou faunu a ochranářsky významné taxony. Součástí přednášky bude i základní přehled fauny obratlovců České republiky. 

Obsah:

Přednášky probíhají v úterý na katedře zoologie (učebna LS-S2, Tř. 17. listopadu 50) od 8:00 do 9:30 hod. Cvičení probíhají ve čtvrtky v Holici na katedře ekologie a ŽP, v 6. patře budovy A, v zadní mikroskopické učebně (jako cvičení z EKO/SB), druháci se zapisují v Portálu do páteční skupiny (fiktivní).

Cvičení

Cvičení pro studenty prvního ročníku budou probíhat dle rozvrhu, budou zaměřena především na charakteristiku, biologii a rozšíření českých druhů obratlovců. Součástí cvičení bude vypracovat seminární práci, přičemž témata obdržíte na úvodní hodině cvičení. Cvičení pro druháky není nezbytné, v případě vysoké motivace k jejich absolvování se domluvte s mgr. Gazárkovou osobně.

Průběžné písemky

Ve snaze o zlepšení studijních výsledků a povědomosti studentů o probírané látce budou počínaje druhou přednáškou (tzn. 13. 3.) průběžně ověřovány znalosti z předchozí přednášky krátkým orientačním testem, jehož výsledky (průměr bodového hodnocení ze všech testů) budou rovněž dalším možným bonusem k závěrečné zkoušce/testu. 

Požadavky na studenta:

Podmínkou udělení zápočtu bude vypracování seminární práce a účast na cvičeních (týká se pouze studentů prvního ročníku).

Při zkoušce budou písemnou formou ověřovány získané znalosti z přednášek i cvičení. Vyžaduje se důkladná (analytická) znalost základního systému strunatců včetně odborného (latinského) názvosloví minimálně do úrovně řádů či čeledí (v rozsahu odpovídajícím přednášce), jakož i solidní povědomost o hlavních fylogenetických spojitostech, morfologických charakteristikách probíraných taxonů a jejich fenotypové, ekologické a biologické diverzitě, zoogeografických souvislostech a případně i ochranářské problematice, a to v rámci celosvětové i naší fauny strunatců (resp. obratlovců).

Literatura:

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Academia, Praha.

zejména červené tituly jsou vhodným doplňkem pro přípravu ke zkoušce
Anděra M. (1997): Svět zvířat I. Savci 1. Albatros, Praha.
Anděra M. (1998): Svět zvířat II. Savci 2. Albatros, Praha.
Anděra M., Červený J. (2000): Svět zvířat III. Savci 3. Albatros, Praha.
Anděra M., Gaisler J. (2012): Savci České republiky. Academia. Praha.
Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše savce. Sobotáles, Praha.
Anonymus (2009): Zvíře. Euromedia, Praha.
Anonymus (2010): Prehistorie - Obrazový průvodce vývojem života na Zemi. Euromedia, Praha. 
Dawkins R. (2008): Příběh předka. Academia, Praha.
Dungel J., Gaisler J. (2002): Atlas savců České a Slovenské republiky. Academia, Praha.
Dungel J., Hudec K. (2002): Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia, Praha.
Dungel J., Řehák Z. (2005): Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Academia, Praha. 
Hanel L. (1999): Svět zvířat VIII. Ryby 1. Albatros, Praha.
Hanel L. (2000): Svět zvířat IX. Ryby 2. Albatros, Praha.
Hanel L. (2001): Naše ryby a rybaření. Nakladatelství Brázda, Praha.
Hanel L., Lusk S. (2005): Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ZO ČSOP, Vlašim.
Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha.
Moravec J. (1999): Svět zvířat VII. Obojživelníci, plazi. Albatros, Praha.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (1998): Svět zvířat IV. Ptáci 1. Albatros, Praha.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. Aventinum, Praha.
Šťastný K., Bejček V., Vašák P. (1998): Svět zvířat V. Ptáci 2. Albatros, Praha.
Šťastný K., Bejček V., Vašák P. (1999): Svět zvířat VI. Ptáci 3. Albatros, Praha.
Veselovský Z. (2001): Obecná ornitologie. Academia, Praha.
Zrzavý J. (2006): Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha.
Zrzavý J., Storch D., Mihulka S. (2004): Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha.