Světová ochrana přírody

Zkratka podle STAGu: EKO/SOPO
Semestr: Letní
Počet hodin výuky: 
Zakončení: Kolokvium
Vyučující:

Mgr. Alice Háková

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Předmět je zaměřen na vývoj mezinárodní ochrany přírody na státní i nestátní úrovni ve srovnání s vývojem v České republice. Vysvětluje funkce významných mezinárodních organizací (např. UNESCO, IUCN, WWF atd.) a význam koncepční práce ve světovém měřítku a princip mezinárodních konvencí, dohod a smluv (např. CITES, EECONET, Směrnice EU atd.). Důraz je dán také na implementaci těchto dokumentů v ČR. Jsou ukázány možnosti získání finančních prostředků z mezinárodních fondů. Součástí je i přehled nejvážnější problémů ochrany přírody ve světě (úbytek deštných pralesů, globální oteplování, lov vzácných druhů zvířat apod.).

 

Materiály

OP v Evropě
OP v Evropě 2
NGO
GO
Natura 2000
Konvence
Historie
Fondy