Systém bezobratlých

Zkratka podle STAGu: EKO/SB
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2+2
Zakončení: zápočet + zkouška
Vyučující:

doc. Rulík, dr. Kuras, dr. Tuf, dr. Uvírová, Mgr. Machač

Počet kreditů: 7
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu Systém bezobratlých je seznámit studenty se systémem živočišné říše s důrazem na evropskou faunu. Kromě vysvětlení principů evoluce, fylogeneze a taxonomie bude studentům představena základní charakteristika živočišných kmenů, jejich tělní plány, synapomorfie, diverzita, taxonomické členění, biologie a ekologie významných skupin či druhů.  Obsah cvičení obvykle navazuje na látku probíranou na přednášce.

Obsah:

Přednáška probíhá v úterý v 10:30-12:00 v Holici na učebně SE-E2 (budova A, přízemí), cvičení jsou vedena ve čtvrtek v laboratoři SE-621 (budova A, 6. patro), po skupinách. První skupina má cvičení od 15:00, druhá od 16:45. Třetí (fiktivní) skupina je narozvrhována na pátek odpoledne. Cvičení budou vedena pouze pro studenty prvního ročníku EOŽP! Z kapacitních důvodů neumožňujeme při opětovném zápisu předmětu absolvování cvičení. Druháci, zapisujte se do páteční skupiny početně neomezené. Děkujeme za pochopení. Výuka dr. Kurase je formou přednášek (tj. bez cvičení) ve čtvrtky odpoledne na učebně SE-E2 (budova A, přízemí). 

  19.9. principy evoluce, fylogenetiky a taxonomie, taxonomická nomenklatura (Tuf) CVIČENÍ BUDE VE ČTVRTEK DLE ROZVRHU (Machač)

  26.9. želvušky, stonožkovci (Tuf) CVIČENÍ BUDE V PONDĚLÍ 2. 10., DVĚ SKUPINY OD 15:45 A OD 17:15 NA UČEBNĚ 621 (Machač)

  3.10. drápkovci, klepítkatci (Tuf) CVIČENÍ BUDE V PONDĚLÍ 9. 10., DVĚ SKUPINY OD 15:45 A OD 17:15 NA UČEBNĚ 621 (Machač)

10.10. houbovci, žebernatky, žahavci, ploštěnci (Rulík) CVIČENÍ BUDE VE ČTVRTEK DLE ROZVRHU (Uvírová)

17.10. vířníci, mechovky, pásnice, kroužkovci, sumýšovci, rypohlavci (Rulík) CVIČENÍ BUDE VE ČTVRTEK DLE ROZVRHU (Uvírová)

24.10. měkkýši, ramenonožci, ploutvenky, hlavatci, strunovci (Rulík) CVIČENÍ BUDE VE ČTVRTEK DLE ROZVRHU (Uvírová)

31.10. hlístice, korýši (Rulík) CVIČENÍ BUDE VE ČTVRTEK DLE ROZVRHU (Uvírová)

  7.11. polostrunatci, ostnokožci (Rulík) CVIČENÍ BUDE (ZŘEJMĚ) VE ČTVRTEK NA PEVNŮSTCE (Uvírová)

16.11. šestinozí (Kuras), přednáška 15:40-19:00 na učebně SE-E2

23.11. šestinozí (Kuras), přednáška 15:40-19:00 na učebně SE-E2

30.11. šestinozí (Kuras), přednáška 15:40-19:00 na učebně SE-E2

  7.12. šestinozí (Kuras), přednáška 15:40-19:00 na učebně SE-E2

14.12. šestinozí (Kuras), přednáška 15:40-19:00 na učebně SE-E2

Požadavky na studenta:

Podmínkou udělení zápočtu bude alespoň 75% (aktivní) účast na cvičeních (týká se jen studentů 1. ročníku EOŽP), tzn. máte povolené celkem dvě absence na cvičeních mgr. Machače a dr. Uvírové. Neúčast omlouvat nemusíte, vyšší počet absencí bude bez ohledu na příčinu nutno řešit individuálně. Zápočet musíte splnit PŘED zkouškou! Na cvičeních jsou Vaše znalosti průběžně ověřovány písemkami, takto můžet získat až 15 bodů do závěrečného hodnocení!

Při zkoušce budou písemnou formou ověřovány získané znalosti z přednášek i cvičení. Na zkoušku si MŮŽETE PŘINÉST VLASTNÍ TAHÁK! Nicméně tento může mít velikost pouze 1 listu A4 (popsaný oboustranně), a musí být napsaný VLASTNORUČNĚ obyčejnou (gumovatelnou) tužkou. Taháky kopírované či tištěné nejsou povoleny! Taháky budou před písemkou kontrolovány a schvalovány :)

výsledky zkoušky, udělené zápočty a připisované body

Co se stane na třetím termínu? To záleží hodně na Vás. Písemka je opravena komisionálně (IHT, MR, TK).
Pokud je Vaše písemka opravdu slabá, není vidět žádné zlepšování (naznačující, že se opravdu na zkoušky učíte), a jste-li v prvním ročníku, nestane se nic a předmět pro daný rok definitivně neuděláte. Pokud Vám éčko uniká "o fous", pokud je vidět z písemky, že jste se učili a/nebo pokud už děláte tento předmět podruhé, pozveme si Vás na komisionální ústní přezkoušení - očekávejte email.

Literatura:

Dawkins R. (2008): Příběh předka. Academia, Praha. recenze
Drozd P. (2004): Principy systematiky a taxonomie. OU, Ostrava.
Ďuriš Z. (2004): Zoologie bezobratlých. OU, Ostrava.
Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha.
Krejča J., Korbel L. (2001): Velká kniha živočichů. Vydavatelstvo Príroda s.r.o., Bratislava.
Lang J. a kol. (1971): Zoologie I. SPN, Praha.
Motyčka V., Roller Z. (2001): Svět zvířat X. Bezobratlí 1. Albatros, Praha.
Sedlák E. (2006): Zoologie bezobratlých. MU, Brno.
Smrž J. (2014): Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů. Karolinum, Praha.
Zahradník J., Severa F. (2004): Hmyz. Aventinum, Praha.
Zrzavý J. (2006):  Fylogeneze živočišné říše.  Scientia, Praha.  recenze a úryvky (viz linky dole)
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. (2004): Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. recenze

 

Materiály

vzorové protokoly ze cvičeníukázková písemkafotografická dokumentace sbírek bezobratlých (viz vitríny v Holici).