Praktika z půdní biologie

Zkratka podle STAGu: EKO/VKPB
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  1 hod týdně (učí se blokově, jedenkrát za dva roky)
Zakončení: kolokvium
Vyučující:

dr. Tuf

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: 8

Cíle předmětu (anotace):

V rámci praktik provádíme experimenty na vybrané téma. Experimenty jsou vyhodnoceny a prezentovány v únoru na Zoologických dnech, případně jiných konferencích.

Výsledky experimentů prováděných ve výuce v LS 2014/15 byly prezentovány na konferencích Zoologické dny 2016 a 9. česko – slovenský myriapodologický seminář:

 • Hudcová, P., Blažek, L., Horňák, O., Machač, O., Pavelcová, A., Řezáč, M., Vaverka, M., Tuf, I.H. (2016): Strach má velké oči, 1. Udržují si svinky odstup od mravenců? In: Bryja, J., Sedláček, F., Fuchs, R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016. UBO AVČR, Brno: 87
 • Tuf, I.H., Blažek, L., Horňák, O., Hudcová, P., Machač, O., Pavelcová, A., Řezáč, M., Vaverka, M. (2016): Strach má velké oči, 2. Pozná stínka šestiočku? In: Bryja, J., Sedláček, F., Fuchs, R. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2016. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2016. UBO AVČR, Brno: 226.
 • Hudcová, P., Blažek, L., Horňák, O., Machač, O., Pavelcová, A., Vaverka, M., Řezáč, M., Tuf, I.H. (2015): Bojí se stejnonožci predátorů? In: Tuf, I.H., Tajovský, K. (eds.): 9. česko – slovenský myriapodologický seminář. Karlov pod Pradědem, ČR, 28.–31. 5. 2015, Sborník abstraktů. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc: 6-7.

Výsledky experimentů prováděných ve výuce v LS 2011/12 byly prezentovány na konferencích Zoologické dny 20149th  International Symposium on Terrestrial Isopod Biology16th International Congress of Myriapodology a 13th Central European Workshop on Soil Zoology:

 • Tuf, I.H., Baranová, J., Čmielová, L., Drábková, L., Kamler, J., Ritzka, T., Žebroková, B. (2014): Svinování svinek. In: Bryja, J., Drozd, P. (eds.): Zoologické dny Brno 2014. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2014: 210-211. 
 • Drábková, L., Šipoš, J., Tuf, I.H. (2014): Personalita stínky obecné - pokusy s obranným chováním. [Personality of common rough woodlice – experiments with death pretending.] In: Bryja, J., Drozd, P. (eds.):Zoologické dny Brno 2014. Sborník abstraktů z konference 6.–7. února 2014: 54.
 • Tuf, I.H., Drábková, L., Šipoš, J. (2015): Defensive behaviour of terrestrial isopods. In: Tajovský, K. (ed.): 13th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book with Programme and List of Participants. Institute of Soil Biology, Biology Centre CAS, Czech Zoological Society, České Budějovice: 52.
 • Tuf, I.H., Čmielová, L., Šipoš, J. (2014): Volvation of pill millipede Glomeris pustulata. In: Tuf, I.H., Tajovský, K. (eds.): 16th International Congress of Myriapodology. Book of Abstracts. Olomouc: Institute of Soil Biology, BC ASCR & Faculty of Science, Palacký University: 95.
 • Tuf, I.H., Drábková, L., Šipoš, J. (2014): Is defensive behaviour of woodlouse affected by its personality? In: 9th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology, ISTIB 2014, 26-30 June 2014 - Poitiers - France, University of Poitiers, Laboratory Ecology, Biology of Interactions: 84.
 • Tuf, I.H., Drábková, L., Šipoš, J. (2015): Personality affects defensive behaviour of Porcellio scaber (Isopoda, Oniscidea). ZooKeys, 515: 159-171. pdf  
 • Tuf, I.H., Čmielová, L., Šipoš, J. (2016): Conglobation as defensive behaviour of pill millipede. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 80: 39-44.  pdf

Výsledky experimentů prováděných ve výuce v LS 2008/09 byly prezentovány na konferenci Zoologické dny 2010 11th Central European Workshop on Soil Zoology:

 • Hora, P., Mačát, Z., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A., Tuf, I.H. (2010): Značení půdních bezobratlých: jak dlouho vydrží a jak rychle zabíjí? In: Bryja, J., Zasadil, P. (eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010: 89.
 • Mačát, Z., Hora, P., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A., Tuf, I.H. (2010): Značení půdních bezobratlých: jak dlouho vydrží a jak rychle zabíjí? In: Opatrný, T., Nevěčná, T. (eds.): Studenstká vědecká soutěž “O cenu děkana 2010”. Sborník příspěvků. Univerzita Palackého v Olomouci: 140.
 • Tuf, I.H., Hora, P., Mačát, Z., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A. (2011): Stability and toxicity of polish nail marks on Porcellio scaber. In: Tajovský, K. (ed.): 11th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book with programe and list of participants. ISB BC ASCR, České Budějovice: 50.
 • Tuf, I.H., Hora, P., Mačát, Z., Machač, O., Rendoš, M., Trnka, F., Vokálová, A. (2013): Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 77: 159-163.

 Výsledky experimentů prováděných ve výuce v LS 2006/07 byly prezentovány na konferenci Zoologické dny 2008 a 9th Central European Workshop on Soil Zoology:

 • Ashili, P., Božanić, B., Pavelková, K., Štrichelová, J., Tajovský, K., Tuf, I.H., Tufová, J. (2008): Who is more picky – the millipede or the woodlouse? In: Bryja, J., Nedvěd, O., Sedláček, F., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008: 19-20.
 • Ashili, P., Tufová, J., Tuf, I.H., Tajovský, K. (2007): Impact of ungulate grazing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). In: Tajovský, K. (ed.): 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 11.
 • Ashili, P., Tajovský, K., Tuf, I.H., Tufová, J. (2009): Impact of ungulate grazing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J. & Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Institute of Soil Biology, Biology Centre, ASCR, v.v.i., České Budějovice: 1-4.

Obsah:

hlasujte o termínu výuky - 4 tříhodinové bloky, v dubnové úterky, středy či čtvrtky: 
http://doodle.com/sfiqvr7aezh39644#table

Požadavky na studenta:

Referát na vybrané téma (cca 5-10 minut, zdrojem musí být 2 cizojazyčné články, nejlépe anglické, v žádném případě slovenština; článek lze získat v PDF například z časopisů uvedených v Doporučené literatuře, jinak můžete zkusit i články z mé separátové knihovny - viz katalog)

Literatura:

Tuf, I.H. (2013): Praktika z půdní zoologie. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 92 pp. pdf

Pedobiologia 
European Journal of Soil Biology
Forest Ecology and Management
Applied Soil Ecology
Soil Biology and Biochemistry

(články v časopisech jsou volně dostupné z univerzitní sítě - nastavte si z domu připojení pro Windows 7Windows XPWindows Vista)