Pedologie

Zkratka podle STAGu: EKO/PEPE
Semestr: zimní, letní
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zkouška
Vyučující:

prof. Bořivoj Šarapatka

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Přednášky podávají posluchačům základní informace o vzniku minerálního podílu půdy a jeho třídění, o organické hmotě půdy, živé složce půdního prostředí, sorpci a koloidních vlastnostech půdy, fyzikálních i chemických vlastnostech. Pozornost je věnována půdotvorným procesům a klasifikaci půd jednak z mezinárodního hlediska (FAO UNESCO - WRB) a dále klasifikačním systémům používaným v ČR. Značný důraz je kladen na otázky rozšíření půd ve světě a ČR a jeho zákonitosti. Ve cvičení si posluchači vyzkouší základní analýzu půd vč. metod využívaných v půdní biologii, seznámí se s mapami užívanými v pedologii a při terénním cvičení poznají základní půdní typy.

Požadavky na studenta:

Absolvent umí vysvětlit základní procesy probíhající v půdním prostředí a popsat klasifikační systémy a základní termíny v pedologii a pedogeografii.

Literatura:

Šarapatka, B. 2014. Pedologie a ochrana půdy. Vydavatelství Univerzity Palackého. 232s.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login