Odpady

Zkratka podle STAGu: EKO/ODP, EKO/ODPO, EKO/ODPP
Semestr: ZS
Počet hodin výuky: 
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. (garant Miroslav Zeidler)

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Historický vývoj odpadů. Vznik, zdroje, výskyt a druhy odpadů. Strategie nakládání s odpady. Skládkování odpadů - typy skládek, výstavby skládek, technologické části skládek, procesy ve skládkách, škodlivý vliv plynných a kapalných emisí, skládkování odpadů v ČR.
Zařazení odpadů, hierarchie nakládání s komunálními odpady a jejich živnostenskou složkou, odpady z obalů.
Tepelné zpracování odpadů - spalování, pyrolýzní technologie, hydrogenační metody, jiné termické metody, spalovací zařízení v ČR. Kontaminované půdy. Kompostování organických odpadů. Anaerobní fermentace. Biodegradace. Fyzikální a chemické metody zpracování odpadů. Informační zabezpečení odpadového hospodářství.
Legislativní rámec ČR a EU v oblasti odpadů a odpadového hospodářství, informačním zabezpečením odpadového hospodářství.
Aktuální stav odpadového hospodářství v ČR a na predikce vývoje nakládání s odpady.

Literatura:

  • Balner, P. a kol. (2003. Hospodaření s odpady v obcích. Martina Vrbová. Praha : EKOKOM, 184 s. ISBN 80-239-0743-3..
  • Benešová, L. (2011). Komunální a podobné odpady. 1. vyd. Praha: ENZO, 93 s. ISBN 978-80-901732-1-7..
  • Prax, P., Šálek, J., Rovnaníková, P., Malý, J., Studnička, T. Odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství..
  • Kudelová, K., Jodlovská, J., Šarapatka, B. (1999). Odpady. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 186 s. ISBN 80-244-0046-4.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login