Ochrana genofondu

Zkratka podle STAGu: EKO/OGFO, EKO/OGFOP, EKO/OGFU
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2 + 2
Zakončení: zápočet + zkouška
Vyučující:

Miroslav Zeidler, Jan Losík, Lenka Gillová (AOPK)

Počet kreditů:
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Přirozené a antropické příčiny extinkcí a změn zoogenofondu či fytogenofondu, význam vlivů na molekulární, genetické úrovni a populační úrovni, příčiny aktuálních či ponteciálních změn v populacích, aktivní ochrana, záchranné programy a akční plány.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login