Metody vědecké práce

Zkratka podle STAGu: EKO/MVPO
Semestr: Zimní
Počet hodin výuky:  2 h/týden
Zakončení: Kolokvium
Vyučující:


Emil Tkadlec

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů: Není stanoven

Cíle předmětu (anotace):

V kursu získají studenti přehled o filozofických názorech na strategii získávání vědeckého poznání. Součastně se seznámí se zásadami psaní vědeckého textu. Na závěr studenti vypracují a obhájí projekt bakalářské práce.

Obsah:

Historický vývoj filozofie vědy 20. století (novopozitivisté, Popper, Kuhn, Lakatos, Laudan, Feyerabend). Sběr informací a jejich zdroje na PřF UP, vědecký styl a struktura vědeckého článku, citační styly, orální prezentace a vědecký projekt. Dále získají základní dovednosti v psaní vědeckého textu, přednášení vědeckých výsledků a navrhování vědeckého projektu.

Požadavky na studenta:

Student musí zpracovat a obhájit bakalářský projekt s využitím získaných poznatků.

Literatura:

Tkadlec E. 2011. Strategie a metody vědecké práce v přírodních vědách: filozofické názory a komunikační dovednosti. Olomouc: UP v Olomouci. 195 s.