Management turismu v chráněných územích

Zkratka podle STAGu: EKO/MT
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  přednáška 1 hodina týdně, cvičení 1 hodina týdně, celkem cca 24 hodin
Zakončení: zkouška (písemný test)
Vyučující:

Marek Banaš

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů: cca 20

Cíle předmětu (anotace):

Kurs je zaměřen na problematiku turismu v chráněných územích. Formou přednášek a praktických cvičení budou studenti seznámeni s možnostmi a limity turismu v chráněných územích, vlivem turismu na přírodní prostředí a regionální rozvoj, formami a způsoby managementu těchto vlivů.
Obsahem kursu je dále problematika usměrňování pohybu a dopravy návštěvníků v chráněných územích, metody monitoringu návštěvnosti a přírodního prostředí, práce (komunikace) s návštěvníky.
Nedílnou součástí kursu je prezentace vhodných příkladových studií managementu návštěvnosti a práce s návštěvníky v českých a zahraničních chráněných územích

Sylabus:
- Proč se zabývat turismem v přírodě?: základní typy turismu, trendy turismu, vztah rekreačního využívání území a ochrany přírody
- Turismus v chráněných územích - nebezpečí anebo šance?: zisky (šance) chráněných území ve vztahu k turismu, možná ohrožení přírody turismem, legislativní omezení ve vztahu ochrany přírody a turismu, vlivy hlavních rekreačních aktivit na přírodu
- Nástroje pro management turismu v chráněných územích: obecné strategie a zůsoby managementu turismu, doprava a pohyb návštěvníků v chráněných územích, zranitelnost a kapacita chráněných území, zonace území ve vztahu k turismu, využití poplatků, příkladové studie managementu turismu z ČR a Evropy
- Práce s návštěvníky a místními lidmi (stakeholdery) v chráněném území: zásady správné komunikace s návštěvníky, možnosti interpretace místního dědictví, rozdíly mezi informací a interpretací, jak připravit osobní interpretaci, venkovní panely, publikace, návštěvnická centra, příkladové studie z ČR a Evropy
- Monitoring turismu v chráněných územích: proč provádět monitoring?, indikátory a způsoby monitoringu turismu,
- Příprava plánů péče o chráněná území ve vztahu k turismu: definování cílů směřování území, cílů udržitelného turismu, komplexní analýza návštěvnosti a jejich vlivů na prostředí, příprava strategie turismu, návrh konkrétních managementových opatření (včetně monitoringu), možnosti financování managementu turismu v chráněných územích

Požadavky na studenta:

Zakončeno písemným testem a ústní prezentací seminární práce (případové studie z managementu turismu).

Literatura:

  • Ptáček, L. (red.). Interpretace místního dědictví. Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. České vydání publikace Carter, J.: Sense of Place. Nadace Partnerství, Brno, 88 s., 2004. - publikace je k dispozici u vyučujícího kurzu
  • Kreisel, B. (ed.). Loving them to Death. Sustainable Tourism in Europe's Nature and National Parks.. Europarc Federation, Grafenau, 136 pp., 2001. - publikace je k dispozici u vyučujícího kurzu
  • Arnberger A., Brandeburg C., Muhar A. Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Conference Proceedings, Bodenkultur University, Institute for Landscape Architecture and Landscape Management.. Vienna, 493 p., 2002. - publikace je k dispozici u vyučujícího kurzu
  • Sievänen R., Erkkonen J., Jokimäki J., Saarinen J., Tuulentie S., Virtanen E. (eds.). Policies, methods and tools for visitor management - proceedings of the second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, June 16-20, 2004,. Rovaniemi, Finland. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2, 2004. - sborník z konference je k dispozici ke stažení ZDE  http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp002.htm
  • Eagles P. F.J. et al. Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management.. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK., xv + 183 p., 2002. - publikace je k dispozici u vyučujícího kurzu

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login