Kurz zimní ekologie

Zkratka podle STAGu: EKO/ZHOEK
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  4 dny během zimy (únor/březen)
Zakončení: kolokvium ve formě seminární práce (výsledky z terénního kurzu)
Vyučující:

Marek Banaš

Miroslav Zeidler

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: cca 15

Cíle předmětu (anotace):

Terénní kurs zimní ekologie přináší netradiční pohled na horské biotopy mimo vegetační období. Seznamuje se základními charakteristikami a limitujícími faktory přírodního prostředí v zimním období na příkladu horských ekosystémů. Pozornost je věnována demonstraci a praktickému měření základních parametrů prostředí, zejména teploty vzduchu, teploty půdy, hloubky, sledování struktury a vlastností sněhové pokrývky, prostorové distribuce sněhu, námrazy, projevům činnosti větru. Součástí kursu je jednoduché sledování vlivů těchto faktorů na vybrané druhy rostlin a na prostorový „pattern“ (rozložení) rostlinných společenstev v horském prostředí. Součástí kursu je skupinová práce na řešení konkrétního projektu v terénu.

Terénní demonstrace a měření jsou v podvečerních hodinách doplněny krátkými přednáškami zaměřenými na problematiku „zimní ekologie“, lavinové prevence (Horská služba) a prezentaci horského území, ve kterém kurs probíhá (správy chráněných území).

Sylabus kursu:
Význam sněhu. Vznik a formování sněhu.
Základní typy sněhu. Metamorfóza sněhu. Vlastnosti sněhové pokrývky.
Měření a mapování sněhu. Vliv různých faktorů na sněhovou distribuci a vlastnosti sněhu
Vliv sněhu a mrazu na vegetaci a živočichy.
Laviny a lavinová prevence.

Doporučené navazující kursy:
Ekologie horských ekosystémů, Terénní cvičení z ekologie horských ekosystémů

Požadavky na studenta:

kurz bude zakončen ve formě seminární práce (vybrané výsledky z terénního kurzu)

Literatura:

• Doesken N. J. et Judein A. (1997): Snow Booklet. Colorado State University. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
• Ellenberg H. (1988): Vegetation Ecology of Central Europe. Fourth edition. Cambridge University Press, Cambridge.
• Houdek I. et Vrba M. (1956): Zimní nebezpečí v horách. STN Praha.
• Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Teorie anemo-orografických ekosystémů. Praha, Nakladatelství ČSAV, 409 s.
• Jones H. G. et al. (2001): Snow Ecology. Cambridge University Press. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
• Kirk R. (1998): Snow. Washington UP. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
• Körner C. (1999, 2003): Alpine plant life. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
• Opera Corcontica. Sborník krkonošských prací.
Sborníky od r. 1994 (nesouvisle i dříve) do současnosti jsou k dispozici u vyučujících kurzu. Lze vyhledávat obsahy jednotlivých ročníků i dle klíčových slov na adrese: http://opera.krnap.cz
• Marchand P. J. (1996): Life in the Cold: an Introduction to Winter Ecology. University Press of New Egland.  - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
• Wielgolaski F. E., (1997): Ecosystems of the World 3. Polar and Alpine Tundra. Elsevier, Amsterdam. - Publikace je k dispozici u vyučujících kursu
Institute for Snow and Avalanche Research, Davos http://www.slf.ch/english_EN
• Vše o sněhu na serveru National Snow and Ice Data Center (NASA, USA): http://http://nsidc.org/
• Sněhová škola v Lake Placid (USA): http://www.blueiceonline.com/howsite/howindex.html
• Fascinující svět sněhových krystalů v elektronovém mikroskopu: http://www.anri.barc.usda.gov/emusnow/comparison/comp2.htm