Krajinné plánování

Zkratka podle STAGu: EKO/KPLO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  5
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Doc. Alena Salašová

Počet kreditů: 5
Max. počet studentů: