Hydrologie

Zkratka podle STAGu: EKO/HHGO, EKO/HHGSB
Semestr: ZS
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Mgr. Patrik Netopil, Ph.D.

Počet kreditů: EKO/HHGO 3 kr., EKO/HHGSB 2 kr.
Max. počet studentů: neomezeno

Obsah:

 

 

Literatura:

 • Pavelková Chmelová, R. a Frajer, J. (2013): Základy fyzické geografie 1: Hydrologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jandora, J., Stara, V., Starý, M. (2011): Hydraulika a hydrologie. Vyd. 2., Brno : Akademické nakladatelství CERM.
 • Němec, J., ed., Hladný, J., ed. a Blažek, V., ed. (2006): Voda v České republice. Praha, pro MZE vydal Consult.
 • Pokorná, D. a Zábranská, J. (2008): Hydrologie a hydropedologie. Vyd. 1., Praha, vydavatelství VŠCHT.
 • Hubáčková, V. (2002): Hydrologie. Vyd. 1., Brno, MZLU.
 • Hrádek,F., Kuřík, P. (2002): Hydrologie. Vyd. 1. Praha: Credit.
 • Krešl, J.: Hydrologie. (2001): Vyd. 1. Brno: MZLU.
 • Řehánek, T. a Kříž, V. (2002): Cvičení z hydrologie. Ostrava, OSU.
 • Herber, V. , Suda, J. (1994): Cvičení z fyzické geografie I. ZČU, Plzeň.
 • Kukal, Z. (1990): Základy oceánografie. 2. vyd.,Praha, Academia.
 • Kříž, V. (1988): Hydrometrie, SPN, Praha.
 • Kříž, H. (1983): Hydrologie podzemních vod, Academia, Praha.
 • Netopil, R. (1981): Fyzikální geografie. SPN Praha.
 • Netopil, R. (1972): Hydrologie pevnin, SPN, Praha.
 • Dub, O. (1956): Hydrológia. SVTL Bratislava.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login