Geografické informační systémy

Zkratka podle STAGu: EKO/GISO
Semestr: zimní
Počet hodin výuky:  2
Zakončení: zápočet
Vyučující:

Ing. Marek Bednář

Počet kreditů: 2
Max. počet studentů: 20

Obsah:

Základy práce v prostředí ArcGIS, zpracování prostorových dat, vektorové operace.

Stránky předmětu najdete na http://ekologie.upol.cz/ekogiso

Literatura:

  • Základní: Tuček, J. Geografické informační systémy : principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-091-X. 
  • Základní: Voženílek, V. Geografické informační systémy I - pojetí, historie, základní komponenty. Olomouc: Vydavatelství UP, 2001. ISBN 80-7067-802-X. 
  • Základní: Steiner, I., Černý, J. GPS od A do Z. Praha: eNav, 2004. ISBN 80-239-3314-0. 
  • Základní: Kennedy, M. Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach. New Jearsey, 2009. ISBN 976-0-470-37817-3. 
  • Základní: Ruda,A. Základy práce s ArcGIS 10. Brno, 2012. ISBN 978-80-7375-595-9. 
  • Doporučená: Hlásný, T. Geografické informačné systémy.Priestrorové analýzy. ZEPHYROS, 2008. 
  • Doporučená: DeMers, M. GIS for dummies. Wiley Publishing, inc. Indianopolis, Indiana, 2009. ISBN 978-0-470-23682-6. 
  • Doporučená: Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Collins, J. GPS Theory and Practice. Springer, 2004.