Evoluční psychologie

Zkratka podle STAGu: EKO/EVOP, PCH/EVO
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2 hod týdně (vyučuje se blokově, vyučuje se v sudé roky)
Zakončení: zápočet a zkouška
Vyučující:

dr. Tuf

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Lidská mysl je výsledkem evoluční historie Homo sapiens. V rámci předmětu si představíme hlavní evoluční problémy, které musí každý z nás řešit.

poznámka: možná přijde i Hana a Hana 
evaluace: 2008nově i 2010 

Obsah:

Úvod a přístupy
Rodičovství a příbuzenství
Manželství a výběr partnera
Spolupráce
Společnost 
Modularita mysli a Teorie mysli 
Jazyk a řeč 
Kulturní evoluce 

přednášky doplněny projekcí dokumentárních filmů (Souboje pohlaví, Svádění je věda, Lhaní je věda atp.)

Požadavky na studenta:

Zápočet: Přednesený referát na vybrané téma související s evoluční psychologií (5-10 minut, tématem mohou být knihy či články z časopisů v rozšiřující četbě). Referát můžete přednést na hodině, nebo mi jej poslat mejlem. Akceptuji hlasový záznam (.mp3), eventuelně je vhodné připojit i prezentaci (.pps). Audiozáznam jistě pořídíte pomocí notebooků, mobilních telefonů, diktafonů atp. Zvukové záznamy konvertujte prosím do mp3! (Např. na http://media.io/)

Zkouška: Součástí písemky je i evaluace předmětu (samozřejmě anonymní – formulář vyplňujete u zkoušky). Hodnocení zkoušky bude vyvěšeno na stránky katedry, do Portálu budou známky zapsány později; kdo nesouhlasí se známkou, má možnost obratem nesouhlas sdělit vyučujícímu mejlem a domluvit si s ním termín ústního dozkoušení. Opravné termíny jsou prováděny pouze ústně. Ke zkoušce můžete jít až po odevzdání a vyvěšení (= schválení) referátu!

Výsledky zkoušky LS 2015/16

Literatura:

Barrett L., Dunbar R. & Lycett J. (2007): Evoluční psychologie člověka. Portál, Praha.

Buss D.M. (2009): Evoluce touhy. Dauphin & Volvox Globator, Praha.
Buss D.M. (1999): Evolutionary Psychology. Allyn & Bacon, London.
Calvin W.H. (2002): A Brain for All Seasons. Human Evolution and Abrupt Climate Change. University Of Chicago Press, Chicago. TEXTrecenze
Cartwright J.H. (2001): Evolutionary Explanations of Human Behaviour. Routledge, New York.
Dunbar R. (2010): Příběh rodu Homo. Academia, Praha.
Evans D. & Zarate O. (2002): Evoluční psychologie. Portál, Praha. recenze
Ridley M. (2000): Původ ctnosti. Zákonitosti chování jedince ve společnosti. Portál, Praha. recenzevybrané kapitoly
Wright P. (1995, 2002): Morální zvíře. Proč jsme to, co jsme. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. 

časopisy (pdf dostupné z univerzitní sítě)
Behavioral Ecology and Sociobiology 
Ethology and Sociobiology
Evolution and Human Behavior
Genes Brain Behavior
Journal of Experimental Social Psychology
Journal of Human Evolution
Journal of Nonverbal Behavior
Journal of Social and Evolutionary Systems

Baker R. (1996): Válka spermií. Jota, Brno.
Blackmoreová S. (2001): Teorie memů. Kultura a její evoluce. Portál, Praha. recenzerecenzerecenze
Calvin W.H. (1990): The Ascent of Mind. Ice Age Climates and the Evolution of Intelligence. Bantam, New York. TEXT
Daly M. & Wilson M. (1998): The Truth About Cinderella. New Haven: Yale University Press. vybrané kapitoly
Darwin Ch. (2006): O původu člověka. Academia, Praha.
Dawkins R. (1998): Sobecký gen. Mladá fronta, Praha.
Diamond J. (2000): Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Columbus, Praha. recenze
Diamond J. (2003): Proč máme rádi sex? Evoluce lidské sexuality. Academia, Praha. recenze
Diamond J. (2004): Třetí šimpanz. Vzestup a pád lidského rodu. Paseka, Praha. recenze
Etcoffová N. (2002): Proč krása vládne světu. Nevšední kniha o tom, co vlastně je a jak působí lidská krása. Columbus, Praha
Flegr J. (2011): Pozor, Toxo! Academia, Praha.
Fouts R. & Mills S.T. (2000): Nejbližší příbuzní. Co jsem se od šimpanzů dozvěděl o nás. Mladá Fronta, Praha. recenze
Gould S.J. (1998): Jak neměřit člověka. Mladá fronta, Praha. recenze
Hamer D. & Copeland P. (2003): Geny a osobnost. Biologické základy psychiky člověka. Portál, Praha. 
Jones S. (1996): Jazyk genů. Biologie, historie, evoluční budoucnost. Paseka, Praha – Litomyšl.
Moirová A. & Moir B. (2000): Proč muži nežehlí. Čtení o mužích a ženách. Grada Publishing, Praha. recenzerecenze
Pease A. & Peaseová B. (2000): Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Alman, Brno.
Pease A. & Peaseová B. (2003): Proč muži lžou a ženy pláčou. Alman, Brno.
Ridley M. (1999): Červená královna. MF, Praha. recenze
Ridley M. (2001): Genom. Životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách. Portál, Praha. recenze
Ridley M. (2003): Nature via Nurture. Genes, Experience and What Makes Us Human. Fourth Estate, London.
Waal F. de. (2006): Dobráci od přírody. Academia, Praha. 
Wilson E.O. (1993): O lidské přirozenosti. Nakladatelství Lidové noviny, Praha. 
Wright R. (2002): Víc než nic. Logika lidského osudu. Nakladatelství Lidové noviny, Praha
Zrzavý J. (2004): Proč se lidé zabíjejí [homicida a genocida]. Triton, Praha. recenze

 

Materiály

Úvod a přístupy  pdf
Rodičovství a příbuzenství  pdf
Manželství a výběr partnera  pdf
Spolupráce  pdf
Společnost  pdf
Modularita mysli a Teorie mysli  pdf
Jazyk a řeč  pdf
Kulturní evoluce  pdf

 

Studentské referáty