Ekologie živočichů

Zkratka podle STAGu: EKO/EKZ
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2 hod týdně
Zakončení: zkouška
Vyučující:

dr. Tuf

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Cílem je seznámit studenty s poznatky autekologie a ekofyziologie živočichů. 

Obsah:

Úvod od ekologie živočichů
Záření
Biorytmy
Teplota
Půda
Voda
Společenstva

Požadavky na studenta:

Zkouška probíhá písemně a má dvě části. První část je terminologická (vysvětlení 6 pojmů) a musí být splněna na 75 %, druhá část má šířeji pojaté otázky a musí být splněna na 50 %. Obě části je nutné splnit, při opakování zkoušky lze psát jen jednu část.

Výsledky zkoušky

 

Literatura:

Jakrlová, J., Pelikán, J., 1999, Ekologický slovník - terminologický a výkladový. Fortuna Praha, 144 s.

Losos, B., Gulička, J., Lellák, J., Pelikán, J., 1985, Ekologie živočichů. SPN, Praha, 320 s. 
Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J., 2010,  Základy ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 518 s. 
Vlasák, P., 1986, Ekologie savců.. Academia, Praha, 292 s. 
Janský, L., 1979, Fysiologie adaptací. Academia Praha, 212 s.