Ekologie živočichů

Zkratka podle STAGu: EKO/EKZ
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2 hod týdně
Zakončení: zkouška
Vyučující:

dr. Tuf

Počet kreditů: 4
Max. počet studentů:

Cíle předmětu (anotace):

Cílem je seznámit studenty s poznatky autekologie a ekofyziologie živočichů. 

Obsah:

Úvod od ekologie živočichů
Záření
Biorytmy
Teplota
Půda
Voda
Společenstva

Požadavky na studenta:

Zkouška probíhá písemně a má dvě části. První část je terminologická (vysvětlení 6 pojmů) a musí být splněna na 75 %, druhá část má šířeji pojaté otázky a musí být splněna na 50 %. Obě části je nutné splnit, při opakování zkoušky lze psát jen jednu část.

Výsledky zkoušky

 

Literatura:

Jakrlová, J., Pelikán, J. Ekologický slovník -- terminologický a výkladový. Fortuna Praha, 144 s., 1999.

Losos, B., Gulička, J., Lellák, J., Pelikán, J. Ekologie živočichů. SPN, Praha, 320 s., 1985. 
Begon, M., Harper, J., Townsend, C.R.. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva.. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 949 s., 1997. 
Vlasák, P. Ekologie savců.. Academia, Praha, 292 s., 1986. 
Janský, L. Fysiologie adaptací.. Academia Praha, 212 s., 1979.