Ekologie rostlin

Zkratka podle STAGu: EKO/EKRO
Semestr: letní
Počet hodin výuky:  2 týdně
Zakončení: zkouška
Vyučující:

Miroslav Zeidler

Počet kreditů: 3
Max. počet studentů: -

Cíle předmětu (anotace):

Základní pojmy a zákonitosti ve vztazích mezi rosltinami a prostředím, působení základních faktorů prostředí (světelné a tepelné záření, voda, pH, atd.) na rostliny a jejich odezvy, adaptace rostlin na podmínky prostředí, stručné uvedení do problematiky populací a společenstev rostlin, význam vlivu člověka.

Požadavky na studenta:

Dostatečná znalost a orientace v probírané tématice.

 

Materiály k přednáškám jsou neveřejné. Pro jejich zveřejnění se musíte přihlásit!

Login